Video Model Pembiakan Sapi Secara Komersial

a. Model Siska
b. Model Open Grazing
c. Model Tebang Angkut
d. Model Siska Breedlot

Gambaran 4 Model Pembiakan Sapi yang diperlihatkan dalam bentuk video:

  • SISKA : https://www.youtube.com/watch?v=1LQxpO6QaIM&t=12s
  • Open Grazing: https://www.youtube.com/watch?v=lvHn9Ag3Jn4&t=4s
  • Cut-and-Carry: https://www.youtube.com/watch?v=emR479Ad9OQ&t=2s
  • SISKA Breedlot: https://www.youtube.com/watch?v=_026VoqiAl0
Share: